Important Information to Know During Our Campus Transformation — Read More

Asthma Education Materials

English:

What is Asthma?
Living with Asthma
Warning Signs of an Asthma Attack
Asthma Triggers
Passive Smoke and your lungs
Quick Relief Asthma Medications
Inhaled Corticosteroids
Nasal Steroids
Using an MDI with a Spacer
Using an MDI with a Mask and Spacer
Using a Metered Dose Inhaler (MDI)
Using a Dry Powder Inhaler (DPI)
Using a Nebulizer
Using a Peak Flow Meter
Asthma Questionnaire
Pulmonary Function Testing

Spanish:
¿Qué es el asma?
Vivir con asma
Señales de advertencia de una crisis de asma
Desencadenantes del asma
El tabaquismo pasivo y los pulmones
Medicamentos de rescate
Medicamentos de control inhalados
Esteroides nasales en aerosol
Uso del inhalador de dosis medida con espaciador
Uso del inhalador de dosis medida con máscara espaciadora
Inhalador de dosis medida (MDI)
Uso de un inhalador de polvo seco
Uso del nebulizador
Uso del medidor de flujo espiratorio
¿Cómo está funcionando el cuidado del asma de mi hijo?
Prueba de función pulmonar
Arabic:
ما الربو؟
التعايش مع الربو
العلامات التحذيرية من نوبة الربو
مهيجات الربو
أدوية الإنقاذ
استخدام المنشقة ذات الجرعة المحسوبة مع أسطوانة الاستنشاق
Tagalog:
Ano ang Hika?
Nabubuhay na may Hika
Mga Senyales na Babala sa Pag-aatake ng Hika
Mga Nagpapalakas ng Hika
Mga Medikasyon ng Pangligtas
Ang Paggamit ng Inhaler na may Metrohan ng Dosis na may Spacer
Vietnamese:
Hen suyễn là gì?
Sống với bệnh Hen suyễn
Dấu hiệu Cảnh báo về Cơn hen suyễn
Yếu tố kích thích Hen suyễn
Thuốc cắt cơn tác dụng nhanh
Sử dụng Ống hít được kiểm soát liều lượng có Khoang chứa